Uchwały zarządu

Nr 1832/378/10 z dn. 07-09-2010

w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM
na 2011 rok w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.

więcej

Nr 1831/378/10 z dn. 07-09-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2010
dla Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 1830/378/10 z dn. 07-09-2010

w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM
na 2011 rok w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1829/378/10 z dn. 07-09-2010

w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM
na 2011 rok w zakresie działań ewaluacyjnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1827/378/10 z dn. 07-09-2010

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy 1/NI.IT.I/D/2010 z dnia
12 stycznia 2010 r.
ze spółką „Warszawska Kolej Dojazdowa” sp. z o.o.o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 1826/378/10 z dn. 07-09-2010

w sprawie wyrażenia zgody Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie na wynajem pomieszczenia w budynku Poradni Leczenia Uzależnień, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie.

więcej

Nr 1825/378/10 z dn. 07-09-2010

w sprawie  wyrażenia zgody Szpitalowi Dziecięcemu im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie na użyczenie pomieszczenia w budynku B1, przy ulicy Niekłańskiej 4/24
w Warszawie.

więcej

Nr 1824/378/10 z dn. 07-09-2010

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym przy ul. Rychlińskiego 1H w Ząbkach oraz zakupu ogłoszenia prasowego.

więcej

Nr 1823/378/10 z dn. 07-09-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup sprzętu sportowego (piłki do gier zespołowych), wręczanych na imprezach sportowych i sportowo – rekreacyjnych  odbywających się na terenie województwa mazowieckiego w 2010 roku.

więcej

Nr 1822/378/10 z dn. 07-09-2010

w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Regionalnej w Ostrołęce.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.