Uchwały zarządu

Nr 1821/378/10 z dn. 07-09-2010

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Alinie Ambroziak - Dyrektorowi Bursy Regionalnej w Ostrołęce.

więcej

Nr 1820/378/10 z dn. 07-09-2010

w sprawie zaopiniowania terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

więcej

Nr 1819/378/10 z dn. 07-09-2010

w sprawie zaopiniowania terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie.

więcej

Nr 1818/378/10 z dn. 07-09-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki „Warszawska Kolej Dojazdowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

więcej

Nr 1817/378/10 z dn. 07-09-2010

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Warszawska Kolej Dojazdowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

więcej

Nr 1816/378/10 z dn. 07-09-2010

w sprawie zakupu usługi publikacji prasowej związanej z ogłoszeniem terminu  i miejsca naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

więcej

Nr 1815/378/10 z dn. 07-09-2010

w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy                 na realizację operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

więcej

Nr 1814/378/10 z dn. 07-09-2010

w sprawie określenia kryterium regionalnego oceny projektów dla Województwa Mazowieckiego w działaniu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

więcej

Nr 1813/378/10 z dn. 07-09-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie odwołania i powołania Rady Programowej
w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie.

więcej

Nr 1812/378/10 z dn. 07-09-2010

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim
a Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie na współorganizację           XII Dnia Kukurydzy i Buraka, który odbędzie się 19 września 2010 r. w Poświętnem.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.