Uchwały zarządu

Nr 23/12/11 z dn. 04-01-2011

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu pomieszczenia znajdującego się w budynku przy ul. Wernera 6 w Radomiu.

więcej

Nr 22/12/11 z dn. 04-01-2011

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego, znajdującego się na nieruchomości w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sukiennej 13.

więcej

Nr 21/12/11 z dn. 04-01-2011

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń biurowych, znajdujących się w budynku położonym na nieruchomości w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 69.

więcej

Nr 20/12/11 z dn. 04-01-2011

w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie lokali znajdujących się w budynkach mieszkalnych położonych przy ul. Kraszewskiego 7a i 7b w Konstancinie – Jeziornej.

więcej

Nr 19/12/11 z dn. 04-01-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody Międzyleskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Warszawie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej przy ul. Bursztynowej 2, na zawarcie umowy cywilnoprawnej o udostępnienie oddziału szpitalnego na rzecz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/103.

więcej

Nr 18/12/11 z dn. 04-01-2011

w sprawie wyrażenia zgody na powołanie członków Rady Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

więcej

Nr 17/12/11 z dn. 04-01-2011

w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kałuszyn na lata 2011 - 2014 z perspektywą na lata 2015 - 2017”.

więcej

Nr 16/12/11 z dn. 04-01-2011

w sprawie ustanowienia obrębu ochronnego w ramach obwodu rybackiego rzeki Narew nr 8.

więcej

Nr 15/12/11 z dn. 04-01-2011

w sprawie ustanowienia obrębu ochronnego w ramach obwodu rybackiego rzeki Orzyc nr 1.

więcej

Nr 14/12/11 z dn. 04-01-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.