Uchwały zarządu

Nr 13/12/11 z dn. 04-01-2011

w sprawie zakupu usług publikacji prasowych związanych z ogłoszeniem terminów i miejsc naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

więcej

Nr 12/12/11 z dn. 04-01-2011

w sprawie sprzedaży mienia ruchomego.

więcej

Nr 11/12/11 z dn. 04-01-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w roku szkolnym 2010/2011 projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

więcej

Nr 10/12/11 z dn. 04-01-2011

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Województwie Mazowieckim z zakresu kultury fizycznej i ratownictwa wodnego w 2011 roku.

więcej

Nr 9/12/11 z dn. 04-01-2011

w sprawie rozłożenia na raty należności Województwa Mazowieckiego przysługującej od Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „STOCER” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie z tytułu pożyczki udzielonej na podstawie umowy Nr 5/2010 z dnia 24 lutego 2010 r.

więcej

Nr 8/12/11 z dn. 04-01-2011

w sprawie rozłożenia na raty należności Województwa Mazowieckiego przysługującej od Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.

więcej

Nr 7/12/11 z dn. 04-01-2011

w sprawie odroczenia terminu płatności należności Województwa Mazowieckiego przysługującej od Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

więcej

Nr 6/12/11 z dn. 04-01-2011

uchylająca uchwałę w sprawie lokowania wolnych środków pieniężnych Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 5/12/11 z dn. 04-01-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania Dyrektorów instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 4/12/11 z dn. 04-01-2011

w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.