Uchwały zarządu

Nr 351/22/11 z dn. 22-02-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego oraz wybranych jednostek budżetowych za 2010 r.

więcej

Nr 350/22/11 z dn. 22-02-2011

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011 – 2033 przedsięwzięć wieloletnich z zakresu dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego prowadzonych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

więcej

Nr 349/22/11 z dn. 22-02-2011

w sprawie pełnomocnictwa procesowego.

więcej

Nr 348/22/11 z dn. 22-02-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

więcej

Nr 347/22/11 z dn. 22-02-2011

w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

więcej

Nr 346/22/11 z dn. 22-02-2011

w sprawie pokrycia zobowiązania Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

więcej

Nr 345/22/11 z dn. 22-02-2011

w sprawie pokrycia zobowiązania Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

więcej

Nr 344/22/11 z dn. 22-02-2011

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

więcej

Nr 343/22/11 z dn. 22-02-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

więcej

Nr 342/22/11 z dn. 22-02-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.