Uchwały zarządu

Nr 504/29/11 z dn. 22-03-2011

w sprawie zakupu usług polegających na opracowaniu szablonów w formie elektronicznej,    drukowaniu identyfikatorów dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz ich foliowaniu.

więcej

Nr 503/29/11 z dn. 22-03-2011

w sprawie zakupu usługi przygotowania 4 artykułów promujących walory turystyczne Województwa Mazowieckiego polegającej na przygotowaniu tekstu, opracowaniu graficznym i zamieszczeniu w miesięczniku „Stolica”.

więcej

Nr 502/29/11 z dn. 22-03-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Wieliszew dotyczącego współorganizacji XI Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich MAZUR 2011 oraz wydatkowania środków na realizację tego porozumienia.

więcej

Nr 501/29/11 z dn. 22-03-2011

w sprawie porozumienia, pomiędzy Województwem Mazowieckim a Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym, dotyczącego wspólnego wydania albumu okolicznościowego z okazji 50-lecia Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie z przeznaczeniem na cele promocyjne Województwa Mazowieckiego oraz promocji Województwa Mazowieckiego podczas uroczystości obchodów jubileuszu.

więcej

Nr 500/29/11 z dn. 22-03-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Pomorską Oficyną Wydawniczo – Reklamową s.c. dotyczącego wydania albumu fotograficznego o Województwie Mazowieckim.

więcej

Nr 499/29/11 z dn. 22-03-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Powiatem Otwockim dotyczącego współorganizacji Konkursu Regionalnego Miss Ziemi Otwockiej 2011 oraz wydatkowania środków na realizację tego porozumienia.

więcej

Nr 498/29/11 z dn. 22-03-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Fundacją Opera, dotyczącego współorganizacji tournee pn.: „Gwiazdy Teatru Wielkiego - Opery Narodowej – Mieszkańcom Mazowsza” oraz wydatkowania środków na realizację porozumienia.

więcej

Nr 497/29/11 z dn. 22-03-2011

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury zamówienia publicznego na usługę polegającą na kontroli konwersji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego w ramach realizacji części zadania projektowego „Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych oraz monitoring i kontrola opracowań informatycznych oraz prac instalacyjnych, kontrola opracowanych danych” w ramach projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

więcej

Nr 496/29/11 z dn. 22-03-2011

w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kuczbork - Osada na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2016”.

więcej

Nr 495/29/11 z dn. 22-03-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie oraz pokrycie kosztów organizacji jednodniowego seminarium szkoleniowego pt.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu województwa mazowieckiego – Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032, sposoby przeprowadzania inwentaryzacji, sprawozdawczość oraz możliwości pozyskiwania środków z WFOŚiGW w Warszawie”.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.