Uchwały zarządu

Nr 494/29/11 z dn. 22-03-2011

w sprawie zorganizowania Konkursu ekologicznego pt: „Las całkiem blisko nas” dla przedszkoli z terenu Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 493/29/11 z dn. 22-03-2011

w sprawie zasad przyznawania i realizacji bezpłatnych miejsc w Polsko – Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie.

więcej

Nr 492/29/11 z dn. 22-03-2011

w sprawie wydatkowania środków finansowych na realizację w 2011 roku umowy zlecenia dotyczącej obsługi informatycznej projektu systemowego Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 491/29/11 z dn. 22-03-2011

w sprawie wydatkowania środków finansowych na realizację w 2011 roku umowy zlecenia dotyczącej obsługi prawnej projektu systemowego Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 490/29/11 z dn. 22-03-2011

w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Wołomiński przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej.

więcej

Nr 489/29/11 z dn. 22-03-2011

w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Przasnyski przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej.

więcej

Nr 488/29/11 z dn. 22-03-2011

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w roli partnera do projektu „INNOVACREAWORK- Enterprise as Innovation to Create New Work Places at Time of Global Crisis- Przedsiębiorczość i  kreatywność w znajdowaniu nowych miejsc pracy w dobie globalnego kryzysu” oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

więcej

Nr 487/29/11 z dn. 22-03-2011

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów promocyjno-szkoleniowych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń i warsztatów dotyczących obowiązków podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz wydatkowania środków na realizację ww. zadania.

więcej

Nr 486/29/11 z dn. 22-03-2011

w sprawie skargi Pana Ryszarda Jamrozika na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie.

więcej

Nr 485/29/11 z dn. 22-03-2011

w sprawie skargi Pana Pawła Kuźniecowa na bezczynność Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.