Uchwały zarządu

Nr 2103/90/11 z dn. 27-09-2011

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w miejscowości Opinogóra Górna, stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego, na rzecz ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna.

więcej

Nr 2102/90/11 z dn. 27-09-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, na zawarcie umowy cywilnoprawnej o udostępnienie oddziałów szpitalnych na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

więcej

Nr 2101/90/11 z dn. 27-09-2011

w sprawie pokrycia kosztów organizacji seminarium w Kociszewie dla grup producenckich funkcjonujących na Mazowszu oraz dla zaproszonych pracowników administracji rządowej i samorządowej nt. stanu i perspektyw zorganizowania producentów owoców i warzyw w województwie mazowieckim, w tym zakupu usługi gastronomicznej dla uczestników seminarium.

więcej

Nr 2100/90/11 z dn. 27-09-2011

w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkania seminaryjno – szkoleniowego w Kałuszynie dla producentów rolnych i samorządowców z terenu gminy Kałuszyn nt.: uwarunkowań formalno – prawnych i organizacyjnych tworzenia i działalności grup producenckich, w tym zakupu usługi gastronomicznej dla uczestników szkolenia.

więcej

Nr 2099/90/11 z dn. 27-09-2011

w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkania seminaryjno – szkoleniowego w Paprotni dla producentów rolnych i samorządowców z terenu gminy Paprotnia nt. uwarunkowań formalno – prawnych i organizacyjnych tworzenia i działalności grup producenckich, w tym zakupu usługi gastronomicznej dla uczestników szkolenia.

więcej

Nr 2098/90/11 z dn. 27-09-2011

w sprawie przyjęcia Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim na lata 2012-2013

więcej

Nr 2097/90/11 z dn. 27-09-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Bieżuń w sprawie współorganizacji imprezy „Bieżuńskie Smaki”.

więcej

Nr 2096/90/11 z dn. 27-09-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w sprawie współorganizacji I Mazowieckich Dożynek Sołtysów.

więcej

Nr 2095/90/11 z dn. 27-09-2011

w sprawie zakupu nagród rzeczowych dla laureatów konkursu „Najaktywniejsze sołectwo”.

więcej

Nr 2094/90/11 z dn. 27-09-2011

w sprawie zakupu usługi publikacji prasowej w zakresie rozpowszechnia informacji, o programie operacyjnym, w tym o zasadach i trybie przyznawania pomocy w ramach osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” oraz o obowiązkach beneficjentów wynikających z przyznania tej pomocy.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.