Uchwały zarządu

Nr 2183/308/13 z dn. 11-12-2013

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Mazowieckiem a Gminą Miastem Radom

więcej

Nr 2182/308/13 z dn. 11-12-2013

w sprawie zatwierdzenia wyników naboru Partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu „E - zdrowie dla Mazowsza”

więcej

Nr 2181/308/13 z dn. 11-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego

więcej

Nr 2180/308/13 z dn. 11-12-2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków tytułem pokrycia poniesionych przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. kosztów związanych z realizacją Umowy na rzecz realizacji projektu pn.: Rozwój e - usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”

więcej

Nr 2179/308/13 z dn. 11-12-2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków tytułem pokrycia poniesionych przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. kosztów związanych z realizacją Umowy na rzecz realizacji projektu pn.: „Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski” zawartej w dniu 19 października 2011 r.

więcej

Nr 2178/308/13 z dn. 11-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Rozwój e - usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 2177/308/13 z dn. 11-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie umowy dotyczącej realizacji przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. indywidualnego projektu kluczowego pod nazwą „Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 2176/308/13 z dn. 11-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązań Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS

więcej

Nr 2175/308/13 z dn. 11-12-2013

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2039

więcej

Nr 2174/308/13 z dn. 11-12-2013

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.