Uchwały zarządu

Nr 627/345/14 z dn. 29-04-2014

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim,a Uniwersytetem Warszawskim dotyczącego współpracy przy wydaniu publikacji pt.: „Przyroda województwa mazowieckiego i jej antropogeniczne przekształcenia”

więcej

Nr 626/345/14 z dn. 29-04-2014

w sprawie powierzenia Szpitalowi Dziecięcemu im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie wykonania czynności w zakresie przygotowania i przeprowadzenia w imieniu Województwa Mazowieckiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup karetki transportowej dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie, przy ul. Niekłańskiej 4/24 w Warszawie

więcej

Nr 625/345/14 z dn. 29-04-2014

w sprawie darowizny nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bielskiej na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Warszawie

więcej

Nr 624/345/14 z dn. 29-04-2014

w sprawie uzgodnienia projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie lubelskim” w zakresie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarze województwa mazowieckiego

więcej

Nr 623/345/14 z dn. 29-04-2014

w sprawie rozwiązania umowy użyczenia zawartej z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

więcej

Nr 622/345/14 z dn. 29-04-2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Teresin Aneksu Nr 1 do Umowy Nr 4/NI/IT-I/D/2014 z dnia 18 stycznia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów prowadzenia parkingu dozorowanego w systemie „Parkuj i Jedź" w miejscowości Teresin w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
 

więcej

Nr 621/345/14 z dn. 29-04-2014

w sprawie pokrycia kosztów zakupu usługi wydrukowania zaproszeń i dyplomów oraz usługi cateringowej dla uczestników konferencji edukacyjnej podsumowującej projekt Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szkolnym 2013/2014 realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL

więcej

Nr 620/345/14 z dn. 29-04-2014

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Województwie Mazowieckim z zakresu kultury fizycznej w 2014 roku

więcej

Nr 619/345/14 z dn. 29-04-2014

w sprawie podziału środków wyodrębnionych w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2014 r. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także zasad ich wykorzystania

więcej

Nr 618/345/14 z dn. 29-04-2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do: obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.