Uchwały zarządu

Nr 617/345/14 z dn. 29-04-2014

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu IX edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

więcej

Nr 616/345/14 z dn. 29-04-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.06.02.00-14-001/13 pt.: „Radomski Biznes IV”, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

więcej

Nr 615/345/14 z dn. 29-04-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.06.02.00-14-003/12 pt.: „Załóż firmę z WUP III”, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

więcej

Nr 614/345/14 z dn. 29-04-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności, merytorycznej (horyzontalnej i szczegółowej) oraz strategicznej złożonych w ramach konkursu otwartego bez preselekcji RPOWM/6.2/1/2013 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 613/345/14 z dn. 29-04-2014

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 na rok 2014

więcej

Nr 612/345/14 z dn. 29-04-2014

w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Nr 5/RF-I.0025.1.5.2014.AM/ Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2014 r.

więcej

Nr 611/345/14 z dn. 29-04-2014

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2039 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie

więcej

Nr 610/345/14 z dn. 29-04-2014

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2039 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

więcej

Nr 609/345/14 z dn. 29-04-2014

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2039 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

więcej

Nr 608/345/14 z dn. 29-04-2014

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2039 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.