Uchwały zarządu

Nr 1139/367/14 z dn. 12-08-2014

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego

więcej

Nr 1138/367/14 z dn. 12-08-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadania realizowanego ze środków Funduszu Kolejowego w 2015 roku oraz projektu planu rzeczowo - finansowego ich wydatkowania

więcej

Nr 1137/367/14 z dn. 12-08-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadania realizowanego ze środków Funduszu Kolejowego w 2014 roku oraz projektu planu rzeczowo - finansowego ich wydatkowania

więcej

Nr 1136/367/14 z dn. 12-08-2014

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do podpisywania i wydawania imiennych upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

więcej

Nr 1135/367/14 z dn. 12-08-2014

w sprawie przyznania odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 1134/367/14 z dn. 12-08-2014

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego, położonej przy ul. Rychlińskiego 1B w Ząbkach, na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

więcej

Nr 1133/367/14 z dn. 12-08-2014

w sprawie wyrażenia zgody Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie na wynajem pomieszczenia w budynku Poradni Leczenia Uzależnień przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 2

więcej

Nr 1132/367/14 z dn. 12-08-2014

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej Św. Anny w Warszawie na wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Joteyki 9 w Warszawie

więcej

Nr 1131/367/14 z dn. 12-08-2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 3 do umowy Nr 22/NI-IT-I/W/13 zawartej w dniu 17 października 2013 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Instytutem Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej na świadczenie usługi doradczo – konsultacyjnej na potrzeby realizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1130/367/14 z dn. 12-08-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce na wynajem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń na rzecz podmiotu świadczącego usługi z zakresu kompleksowego utrzymania czystości SPZOZ w Ostrołęce przy Al. Jana Pawła II 120 i 120 A

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.