Uchwały zarządu

Nr 74/3/14 z dn. 09-12-2014

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. pn.: „Zakup innowacyjnego sprzętu dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.”, Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, Działanie 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013

więcej

Nr 73/3/14 z dn. 09-12-2014

w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 26/RF-RPO-III.433.1.29.2014.AD z dnia 17 października 2014 r.

więcej

Nr 72/3/14 z dn. 09-12-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu działań dla wypełnienia warunku wstępnego dla pierwszego celu tematycznego EFSI w województwie mazowieckim

więcej

Nr 71/3/14 z dn. 09-12-2014

w sprawie umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa mazowieckiego na 2015 r.

więcej

Nr 70/3/14 z dn. 09-12-2014

w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego zawartego w dniu 6 lutego 2008 r. i upoważnienia do prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek w tych dokumentach oraz zatwierdzenia Karty wzorów podpisów w zakresie uprawnień do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego i Karty wzorów podpisów w zakresie uprawnień do prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek w dokumentach związanych z realizacją Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 69/3/14 z dn. 09-12-2014

w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów przekazywanych do Instytucji Certyfikującej i upoważnienia do prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek w tych dokumentach oraz zatwierdzenia Karty wzorów podpisów w zakresie uprawnień do podpisywania dokumentów przekazywanych do Instytucji Certyfikującej i Karty wzorów podpisów w zakresie uprawnień do prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek w dokumentach przekazywanych do Instytucji Certyfikującej
 

więcej

Nr 68/3/14 z dn. 09-12-2014

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

więcej

Nr 67/3/14 z dn. 09-12-2014

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2015

więcej

Nr 66/3/14 z dn. 09-12-2014

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi wojewódzkie

więcej

Nr 65/3/14 z dn. 09-12-2014

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi wojewódzkie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.