Uchwały zarządu

Nr 44/3/14 z dn. 09-12-2014

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sońsk oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sońsk

więcej

Nr 43/3/14 z dn. 09-12-2014

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: Strategia Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 42/3/14 z dn. 09-12-2014

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2014 roku w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

więcej

Nr 41/3/14 z dn. 09-12-2014

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie i przeprowadzenie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wybudowanie instalacji solarnych w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

więcej

Nr 40/3/14 z dn. 09-12-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Województwa Mazowieckiego w ramach przygotowania i realizacji projektu pn.: „Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego” realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

więcej

Nr 39/3/14 z dn. 09-12-2014

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie

więcej

Nr 38/3/14 z dn. 09-12-2014

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce

więcej

Nr 37/3/14 z dn. 09-12-2014

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału środków z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz niedoboru środków finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim

więcej

Nr 36/3/14 z dn. 09-12-2014

w sprawie wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem o zwrot nadpłaty we wpłatach do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw, dokonanych przez Województwo Mazowieckie w latach 2006 – 2013

więcej

Nr 35/3/14 z dn. 09-12-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.