Uchwały zarządu

Nr 50/13/15 z dn. 20-01-2015

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie deklaracji intencji dalszej współpracy w związku z realizacją projektu airLED: Local economic development in airport catchment areas realizowanego w ramach inicjatywy INTERREG IVB

więcej

Nr 49/13/15 z dn. 20-01-2015

w sprawie wyrażenia zgody Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie na wynajem części budynku magazynowego, usytuowanego na działce ewidencyjnej nr 4306/28 w Ciechanowie
 

więcej

Nr 48/13/15 z dn. 20-01-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie rozłożenia na raty ceny lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 15 położonego w budynku przy ul. Chopina 16 w Konstancinie - Jeziornie

więcej

Nr 47/13/15 z dn. 20-01-2015

w sprawie aneksu do warunkowej umowy określającej zasady współdziałania stron w procesie tworzenia Stacji Muzeum
 

więcej

Nr 46/13/15 z dn. 20-01-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisywania w imieniu Województwa Mazowieckiego dokumentów związanych z realizacją w latach 2014 – 2015 projektu systemowego pt.: „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

więcej

Nr 45/13/15 z dn. 20-01-2015

w sprawie wyrażenia zgody na włączenie bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

więcej

Nr 44/13/15 z dn. 20-01-2015

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w projekcie budżetu Województwa Mazowieckiego w Warszawie na 2015 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku z koniecznością podpisania umów w wyniku udzielenia zamówień publicznych na: kontrolę i monitoring konwersji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego – VI tura oraz na konwersję danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego – VII tura

więcej

Nr 43/13/15 z dn. 20-01-2015

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w budżecie Województwa Mazowieckiego w Warszawie na 2015 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej

więcej

Nr 42/13/15 z dn. 20-01-2015

w sprawie zatwierdzenia wzoru ugody z poszkodowanym przez zwierzęta łowne dotyczącej szkód, za które odszkodowania wypłaca zarząd województwa

więcej

Nr 41/13/15 z dn. 20-01-2015

w sprawie przedłużenia terminu oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej) oraz strategicznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2014 – Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 oraz przedłużenia terminu ponownej oceny merytorycznej wniosków przywróconych do oceny w wyniku uwzględnienia środka odwoławczego w konkursie otwartym bez preselekcji RPOWM/6.1/1/2014 - Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.