Uchwały zarządu

Nr 40/13/15 z dn. 20-01-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Samorządu Województwa Mazowieckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 39/13/15 z dn. 20-01-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 38/13/15 z dn. 20-01-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planów działania dla Priorytetów VI - VIII komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2014 – 2015

więcej

Nr 37/13/15 z dn. 20-01-2015

w sprawie Planu kontroli na 2015 rok wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa

więcej

Nr 36/13/15 z dn. 20-01-2015

w sprawie zawarcia przez Województwo Mazowieckie porozumienia z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie dotyczącego określenia zasad współdziałania przy realizacji i finansowaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowanych w 2015 roku
 

więcej

Nr 35/13/15 z dn. 20-01-2015

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

więcej

Nr 34/13/15 z dn. 20-01-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie w 2015 r. przez dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze

więcej

Nr 33/13/15 z dn. 20-01-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie w 2015 r. przez dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze

więcej

Nr 32/13/15 z dn. 20-01-2015

w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie w 2015 r. przez dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze

więcej

Nr 31/13/15 z dn. 20-01-2015

w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie w 2015 r. przez dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.