Uchwały zarządu

Nr 64/15/15 z dn. 27-01-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu działania na lata 2014 - 2015 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu IX

więcej

Nr 63/15/15 z dn. 27-01-2015

w sprawie podpisania deklaracji współpracy jako przyszły partner projektu NSB CoRe w procesie aplikowania o jego dofinansowanie ze środków programu INTERREG VB inicjatywy Baltic Sea Region Cooperation Programme – Programu Współpracy Krajów Regionu Morza Bałtyckiego

więcej

Nr 62/15/15 z dn. 27-01-2015

w sprawie przekazania do uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego projektu statutu Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

więcej

Nr 61/15/15 z dn. 27-01-2015

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

więcej

Nr 60/15/15 z dn. 27-01-2015

w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2015 rok

więcej

Nr 59/15/15 z dn. 27-01-2015

w sprawie opracowania budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

więcej

Nr 58/15/15 z dn. 27-01-2015

w sprawie umorzenia z urzędu należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Pani J.S.

więcej

Nr 57/15/15 z dn. 27-01-2015

w sprawie ustalenia szczegółowego trybu wykonywania budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2015

więcej

Nr 56/15/15 z dn. 27-01-2015

w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie w 2015 r. przez dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze

więcej

Nr 55/15/15 z dn. 27-01-2015

w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tej Operze

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.