Uchwały zarządu

Nr 703/46/15 z dn. 08-06-2015

w sprawie Aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 19 maja 2014 r. dotyczącego partnerskiej współpracy w zakresie udostępnienia Modułu SDI, dostarczonego w ramach projektu „GEOPORTAL2” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie Nr POIG.07.01.00-00-010/09-00 7 Osi POIG

więcej

Nr 702/46/15 z dn. 08-06-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim na lata 2014 – 2015

więcej

Nr 701/46/15 z dn. 08-06-2015

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 700/46/15 z dn. 08-06-2015

w sprawie udzielenia Muzeum Azji i Pacyfiku bonifikaty od opłat rocznych za 2015 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, położonych w Warszawie przy ulicy Solec 24 i 24A

więcej

Nr 699/46/15 z dn. 08-06-2015

w sprawie skargi P. J. na SPZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

więcej

Nr 698/46/15 z dn. 08-06-2015

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie oprogramowania

więcej

Nr 697/46/15 z dn. 08-06-2015

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

więcej

Nr 696/46/15 z dn. 08-06-2015

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.