Uchwały zarządu

Nr 1331/83/15 z dn. 06-10-2015

w sprawie wzoru porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie dotyczącego powierzenia Instytucji Pośredniczącej przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1330/83/15 z dn. 06-10-2015

w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu przyjmowania aplikacji  konkursowych w VII edycji konkursu Innowator Mazowsza

więcej

Nr 1329/83/15 z dn. 06-10-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia VII edycji konkursu Innowator Mazowsza

więcej

Nr 1328/83/15 z dn. 06-10-2015

w sprawie wzoru porozumienia w sprawie dofinansowania projektu z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych realizowanego przez państwową jednostkę budżetową, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 1327/83/15 z dn. 06-10-2015

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 w I połowie 2015 r.

więcej

Nr 1326/83/15 z dn. 06-10-2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zachowaniu poufności pomiędzy Województwem Mazowieckim a Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”

więcej

Nr 1325/83/15 z dn. 06-10-2015

w sprawie upoważnienia do podpisania porozumienia w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji zadania pod nazwą: „Budowa ulicy Narutowicza w miejscowości Sierpc”

więcej

Nr 1324/83/15 z dn. 06-10-2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. Aneksu Nr 8 do Porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Mazowieckiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)

więcej

Nr 1323/83/15 z dn. 06-10-2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Ministrem Gospodarki Aneksu Nr 8 do Porozumienia Ramowego w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Mazowieckiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)

więcej

Nr 1322/83/15 z dn. 06-10-2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie porozumienia dotyczącego rozłożenia na raty należności przysługujących Województwu Mazowieckiemu od Praskiego Centrum Medycznego JK ARTOM NZOZ Sp. z o.o.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.