Uchwały zarządu

Nr 1321/83/15 z dn. 06-10-2015

w sprawie upoważnienia do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją umowy dzierżawy nr 2/NI.II/N/10 zawartej ze Spółką Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o. w dniu 18 sierpnia 2010 r.

więcej

Nr 1320/83/15 z dn. 06-10-2015

w sprawie wyrażenia zgody Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie na użyczenie części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ul. Zamkowej na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów

więcej

Nr 1319/83/15 z dn. 06-10-2015

w sprawie wyrażenia zgody Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie na wynajem pomieszczenia o powierzchni 25 m² w budynku Poradni Leczenia Uzależnień położonym w Ciechanowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2

więcej

Nr 1318/83/15 z dn. 06-10-2015

w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 33 w Ciechanowie z Zespołem Szkół nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie

więcej

Nr 1317/83/15 z dn. 06-10-2015

w sprawie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi powiatowej nr 2380W - ul. Szpitalna na terenie miasta Mława

więcej

Nr 1316/83/15 z dn. 06-10-2015

w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Wiązowna zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 721 na terenie gminy Wiązowna

więcej

Nr 1315/83/15 z dn. 06-10-2015

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Fundacją Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego „Panda” dotyczącego współorganizacji konferencji ekologicznej pn.: „Zasady tropienia i fotografowania zwierząt w sposób nie budzący ich niepokoju”

więcej

Nr 1314/83/15 z dn. 06-10-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i docelowego ozonu w powietrzu

więcej

Nr 1313/83/15 z dn. 06-10-2015

w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków w konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz przyjęcia regulaminu konkursu

więcej

Nr 1312/83/15 z dn. 06-10-2015

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Rady Programowej przy Instytucie Papieża Jana Pawła II, którego organizatorem jest Województwo Mazowieckie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.