Uchwały zarządu

Nr 1354/85/15 z dn. 13-10-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska)” nr RPMA.03.01.00-14-003/14, nr rej. MJWPU.420-240/14, nr kanc. 1805/14, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 1353/85/15 z dn. 13-10-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50” nr RPMA.03.01.00-14-002/14, nr rej. MJWPU.420-241/14, nr kanc. 1802/14 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 1352/85/15 z dn. 13-10-2015

w sprawie porozumienia dotyczącego współorganizacji II Kongresu E(x)plory

więcej

Nr 1351/85/15 z dn. 13-10-2015

w sprawie wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w ocenie projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1350/85/15 z dn. 13-10-2015

w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1349/85/15 z dn. 13-10-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1348/85/15 z dn. 13-10-2015

w sprawie powołania Rady Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych II kadencji

więcej

Nr 1347/85/15 z dn. 13-10-2015

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o.

więcej

Nr 1346/85/15 z dn. 13-10-2015

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. do reprezentowania Województwa Mazowieckiego w sprawach związanych z realizacją umowy Nr 50/NW-I-II/W/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r.

więcej

Nr 1345/85/15 z dn. 13-10-2015

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. do reprezentowania Województwa Mazowieckiego w sprawach związanych z realizacją umowy Nr 51/NW-I-II/W/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.