Uchwały zarządu

Nr 1344/85/15 z dn. 13-10-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie przez samorządy powiatowe województwa mazowieckiego programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań
 

więcej

Nr 1343/85/15 z dn. 13-10-2015

w sprawie listu intencyjnego dotyczącego współpracy partnerskiej w zakresie rewitalizacji i utrzymania linii kolejowej nr 28 Wieliszew – Zegrze Południowe

więcej

Nr 1342/85/15 z dn. 13-10-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

więcej

Nr 1341/85/15 z dn. 13-10-2015

w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1340/85/15 z dn. 13-10-2015

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie na zawarcie umowy i podpisanie aktu notarialnego w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

więcej

Nr 1339/85/15 z dn. 13-10-2015

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Mazowieckiego na sztandarze Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz materiałach promocyjnych wydawanych z okazji uroczystości nadania tego sztandaru

więcej

Nr 1338/85/15 z dn. 13-10-2015

w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Sokołowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filii w Sokołowie Podlaskim

więcej

Nr 1337/85/15 z dn. 13-10-2015

w sprawie upoważnienia do podpisywania w imieniu Województwa Mazowieckiego dokumentów związanych z realizacją w latach 2015 – 2016 projektu systemowego pn.: „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”
 

więcej

Nr 1336/85/15 z dn. 13-10-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

więcej

Nr 1335/85/15 z dn. 13-10-2015

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.