Uchwały zarządu

Nr 1370/86/15 z dn. 19-10-2015

w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” realizowanego w roku szkolnym 2015/2016

więcej

Nr 1369/86/15 z dn. 19-10-2015

w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w ramach projektu pozakonkursowego – „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w roku szkolnym 2015/2016 w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1368/86/15 z dn. 19-10-2015

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach do zadania: „Program edukacyjny - doposażenie działu ekologicznego w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach etap II”, w ramach programu „Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa”, finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach

więcej

Nr 1367/86/15 z dn. 19-10-2015

w sprawie upoważnienia do podpisywania w imieniu Województwa Mazowieckiego dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w roku szkolnym 2015/2016 w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1366/86/15 z dn. 19-10-2015

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa jako organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie dotyczącego współorganizacji konkursu „Kuchnia Polska w Tradycji Świąt Bożego Narodzenia 2015”

więcej

Nr 1365/86/15 z dn. 19-10-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia do wszczęcia postępowania dotyczącego wyboru biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Mazowieckiego za 2015, 2016 i 2017 r.

więcej

Nr 1364/86/15 z dn. 19-10-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1363/86/15 z dn. 19-10-2015

w sprawie Stanowiska do renegocjacji Kontraktu terytorialnego

więcej

Nr 1362/86/15 z dn. 19-10-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania skargi A. A., A. A., A. A., B. E. B., CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Pruszkowie, J. K., M. P., H. P., P. P., G. T., A. Z. na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego

więcej

Nr 1361/86/15 z dn. 19-10-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 732 relacji Stary Gózd – Przytyk na całej długości tj. od km 0+000 do km 16+580” nr RPMA.03.01.00-14-004/09, nr rej. RPO/00004/09/3.1, nr kanc. 1620/09

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.