Uchwały zarządu

Nr 1360/86/15 z dn. 19-10-2015

w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1359/86/15 z dn. 19-10-2015

w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Poddziałanie 10.1.1]

więcej

Nr 1358/86/15 z dn. 19-10-2015

w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Poddziałanie 10.3.1]

więcej

Nr 1357/86/15 z dn. 19-10-2015

w sprawie ustalenia nowych limitów środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla czterech samorządów powiatowych przeznaczonych na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w roku 2015

więcej

Nr 1356/86/15 z dn. 19-10-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”

więcej

Nr 1355/86/15 z dn. 19-10-2015

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.