Uchwały zarządu

Nr 1541/95/15 z dn. 17-11-2015

w sprawie Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI – Pomoc Techniczna współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

więcej

Nr 1540/95/15 z dn. 17-11-2015

w sprawie Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI – Pomoc Techniczna współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

więcej

Nr 1539/95/15 z dn. 17-11-2015

w sprawie Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM  na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI – Pomoc Techniczna współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

więcej

Nr 1538/95/15 z dn. 17-11-2015

w sprawie Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM  na lata 2015 – 2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI – Pomoc Techniczna współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

więcej

Nr 1537/95/15 z dn. 17-11-2015

w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach IV Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Działanie 4.2]

więcej

Nr 1536/95/15 z dn. 17-11-2015

w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Działanie 1.2]

więcej

Nr 1535/95/15 z dn. 17-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Instrukcji dotyczącej szczegółów realizacji projektu w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”

więcej

Nr 1534/95/15 z dn. 17-11-2015

w sprawie zaopiniowania wniosku o objęcie Warmińsko – Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną terenu w gminie miejskiej Ciechanów – Województwo Mazowieckie

więcej

Nr 1533/95/15 z dn. 17-11-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania skargi Gminy Żabia Wola na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego

więcej

Nr 1532/95/15 z dn. 17-11-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania skargi Gminy Jaktorów na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.