Uchwały zarządu

Nr 1531/95/15 z dn. 17-11-2015

w sprawie uwag do dokumentacji określającej założenia do konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej siedziby Stacji Muzeum

więcej

Nr 1530/95/15 z dn. 17-11-2015

w sprawie wskazania osób do Komisji Konkursowej konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej siedziby Stacji Muzeum

więcej

Nr 1529/95/15 z dn. 17-11-2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach

więcej

Nr 1528/95/15 z dn. 17-11-2015

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektu pozakonkursowego Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka realizowanego w roku szkolnym 2015/2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1527/95/15 z dn. 17-11-2015

w sprawie powierzenia Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli części zadań związanych z obsługą, realizowanego przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka

więcej

Nr 1526/95/15 z dn. 17-11-2015

w sprawie zmiany harmonogramu spłaty należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce

więcej

Nr 1525/95/15 z dn. 17-11-2015

w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

więcej

Nr 1524/95/15 z dn. 17-11-2015

w sprawie umorzenia z urzędu należności Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1523/95/15 z dn. 17-11-2015

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

więcej

Nr 1522/95/15 z dn. 17-11-2015

w sprawie przyznania nagród rocznych za 2014 rok kierownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.