Uchwały zarządu

Nr 1784/109/15 z dn. 22-12-2015

w sprawie udzielenia upoważnienia do zawarcia ugody pozasądowej w ramach realizacji projektu kluczowego pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 1783/109/15 z dn. 22-12-2015

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Województwa Mazowieckiego czynności związanych z obciążeniem Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy karą umowną z tytułu nienależytego wykonania umowy nr 51/NW-I-II/W/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. oraz do reprezentowania Województwa Mazowieckiego w tej sprawie na etapie przedsądowym

więcej

Nr 1782/109/15 z dn. 22-12-2015

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

więcej

Nr 1781/109/15 z dn. 22-12-2015

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zestawów komputerowych do wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

więcej

Nr 1780/109/15 z dn. 22-12-2015

w sprawie udzielenia upoważnienia do zawarcia ugód pozasądowych w ramach realizacji projektu kluczowego pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 1779/109/15 z dn. 22-12-2015

w sprawie upoważnienia Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie do załatwiania niektórych spraw w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1778/109/15 z dn. 22-12-2015

w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich do zatwierdzania Regulaminu naboru i oceny programów rewitalizacji zgłoszonych do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1777/109/15 z dn. 22-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015 – 2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM

więcej

Nr 1776/109/15 z dn. 22-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1775/109/15 z dn. 22-12-2015

w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.