Uchwały zarządu

Nr 875/155/16 z dn. 07-06-2016

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Przasnysz oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Przasnysz

więcej

Nr 874/155/16 z dn. 07-06-2016

w sprawie zaopiniowania projektu Aktualizacji programu ochrony środowiska dla powiatu nowodworskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023 roku

więcej

Nr 873/155/16 z dn. 07-06-2016

w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dla naboru od 16 listopada 2015 r. do 12 stycznia 2016 r.
 

więcej

Nr 872/155/16 z dn. 07-06-2016

w sprawie wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Regionalnej w Ostrołęce

więcej

Nr 871/155/16 z dn. 07-06-2016

w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie i przeprowadzanie przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 konkursów przedmiotowych dla uczniów z terenu Województwa Mazowieckiego oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

więcej

Nr 870/155/16 z dn. 07-06-2016

w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia dotacji celowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego na dofinasowanie ze środków budżetu państwa zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek pedagogicznych

więcej

Nr 869/155/16 z dn. 07-06-2016

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny, położonej przy ul. Świerczewo 2 w Przasnyszu

więcej

Nr 868/155/16 z dn. 07-06-2016

w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta Mława zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku od km 72+390 do km 72+508 oraz od km 76+817 do km 77+002 w m. Mława

więcej

Nr 867/155/16 z dn. 07-06-2016

w sprawie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi powiatowej nr 2369W – ul. Granicznej w Mławie na odcinku od skrzyżowania z ul. Brukową do skrzyżowania z ul. Kościelną

więcej

Nr 866/155/16 z dn. 07-06-2016

w sprawie przekazania Miastu i Gminie Skaryszew destruktu asfaltowego 

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.