Uchwały zarządu

Nr 2003/206/16 z dn. 13-12-2016

w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w Regulaminie Organizacyjnym Warszawskiej Opery Kameralnej

więcej

Nr 2002/206/16 z dn. 13-12-2016

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie

więcej

Nr 2001/206/16 z dn. 13-12-2016

w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej oraz wzoru wniosku o przyznanie tej nagrody

więcej

Nr 2000/206/16 z dn. 13-12-2016

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przez dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie zajęć na rzecz innego podmiotu

więcej

Nr 1999/206/16 z dn. 13-12-2016

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Województwa Mazowieckiego czynności związanych z obciążeniem karami umownymi i do reprezentowania Województwa Mazowieckiego na etapie przedsądowym

więcej

Nr 1998/206/16 z dn. 13-12-2016

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

więcej

Nr 1997/206/16 z dn. 13-12-2016

w sprawie wyrażenia zgody na cesję wierzytelności Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie wynikającej z umowy nr 8/2016/PN na rzecz Alior Bank S.A.

więcej

Nr 1996/206/16 z dn. 13-12-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego długoterminowego zaciąganego przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

więcej

Nr 1995/206/16 z dn. 13-12-2016

w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

więcej

Nr 1994/206/16 z dn. 13-12-2016

w sprawie umorzenia z urzędu należności Województwa Mazowieckiego

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.