Uchwały zarządu

Nr 29/211/17 z dn. 03-01-2017

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

więcej

Nr 28/211/17 z dn. 03-01-2017

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie na użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie

więcej

Nr 27/211/17 z dn. 03-01-2017

w sprawie upoważnienia do podpisania aneksu nr 1 do porozumienia w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Województwo Mazowieckie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego

więcej

Nr 26/211/17 z dn. 03-01-2017

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w roli partnera do projektu „eSzkoła Wielkopolska programuje” realizowanego w podregionie pilskim (NUTS–3) w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

więcej

Nr 25/211/17 z dn. 03-01-2017

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w roli partnera do projektu „eSzkoła Wielkopolska programuje” realizowanego w podregionie kaliskim (NUTS–3) w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

więcej

Nr 24/211/17 z dn. 03-01-2017

w sprawie ustalenia szczegółowego trybu wykonywania budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2017

więcej

Nr 23/211/17 z dn. 03-01-2017

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Biblioteki Pedagogicznej w Płocku

więcej

Nr 22/211/17 z dn. 03-01-2017

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie

więcej

Nr 21/211/17 z dn. 03-01-2017

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce

więcej

Nr 20/211/17 z dn. 03-01-2017

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.