Uchwały zarządu

Nr 1027/257/17 z dn. 04-07-2017

w sprawie umowy użyczenia części nieruchomości zlokalizowanej w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a

więcej

Nr 1026/257/17 z dn. 04-07-2017

w sprawie umowy użyczenia części nieruchomości zlokalizowanej w Płocku przy ul. Dworcowej 46

więcej

Nr 1025/257/17 z dn. 04-07-2017

w sprawie Aneksu nr 1 do umowy nr 6/UMWM/01/2017/NI/IT-I/W/KM w sprawie powierzenia spółce „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o., jako zarządcy, prowadzenie parkingu dozorowanego w systemie „Parkuj i Jedź” – w miejscowości Mińsk Mazowiecki

więcej

Nr 1024/257/17 z dn. 04-07-2017

w sprawie przekazania Miastu Sulejówek destruktu asfaltowego

więcej

Nr 1023/257/17 z dn. 04-07-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do usunięcia stanu bezprawności poprzez stwierdzenie, że uchwała nr 64/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej – drogi wojewódzkiej nr 621 na odcinku Warszawa – Sękocin Nowy, drogi wojewódzkiej nr 665 na odcinku Janki – droga wojewódzka nr 621 oraz drogi wojewódzkiej (dawnej drogi krajowej nr 7) na odcinku przebiegającym na terenie m. st. Warszawy od węzła Al. Krakowska do granicy m. st. Warszawy została wydana z naruszeniem prawa
 

więcej

Nr 1022/257/17 z dn. 04-07-2017

w sprawie przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości położonej przy ul. Czerniakowskiej 128 w Warszawie

więcej

Nr 1021/257/17 z dn. 04-07-2017

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na podjęcie czynności zmierzających do wynajmu, w drodze przetargu, wolnych pomieszczeń biurowych i magazynowych, w budynku  położonym przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie
 

więcej

Nr 1020/257/17 z dn. 04-07-2017

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o.

więcej

Nr 1019/257/17 z dn. 04-07-2017

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie zabytkowego taboru kolejowego ze zbiorów Stacji Muzeum w Warszawie

więcej

Nr 1018/257/17 z dn. 04-07-2017

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wagonu ze zbiorów Stacji Muzeum w Warszawie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.