Uchwały zarządu

Nr 2086/304/17 z dn. 27-12-2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, złożonych w ramach konkursu RPMA.03.03.00-IP.01-14-063/17, Oś priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” dla Działania 3.3 „Innowacje w MŚP”, Typ projektów: „Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 2085/304/17 z dn. 27-12-2017

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Mazowieckiemu Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

więcej

Nr 2084/304/17 z dn. 27-12-2017

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

więcej

Nr 2083/304/17 z dn. 27-12-2017

w sprawie wyboru firm audytorskich do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną

więcej

Nr 2082/304/17 z dn. 27-12-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Gminie Brwinów pomocy finansowej

więcej

Nr 2081/304/17 z dn. 27-12-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Gminie Mszczonów oraz Gminie Radziejowice pomocy finansowej

więcej

Nr 2080/304/17 z dn. 27-12-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na obsługę bankową wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego, w tym instytucji kultury

więcej

Nr 2079/304/17 z dn. 27-12-2017

w sprawie Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2017 – 2021

więcej

Nr 2078/304/17 z dn. 27-12-2017

w sprawie przeznaczenia do wynajęcia pomieszczeń w budynkach położonych w Ostrołęce, Makowie Mazowieckim, Ostrowi Mazowieckiej, Wyszkowie i Przasnyszu

więcej

Nr 2077/304/17 z dn. 27-12-2017

w sprawie przeznaczenia do wynajęcia pomieszczeń w budynkach położonych w Sierpcu, Gostyninie, Sochaczewie, gminie Młodzieszyn i Płocku

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.