Uchwały zarządu

Nr 2056/304/17 z dn. 27-12-2017

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo"

więcej

Nr 2055/304/17 z dn. 27-12-2017

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli na przystąpienie do projektu „Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej – przypominając, rozwijając, wypróbowując” oraz udzielenia pełnomocnictwa

więcej

Nr 2054/304/17 z dn. 27-12-2017

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

więcej

Nr 2053/304/17 z dn. 27-12-2017

w sprawie udzielenia upoważnienia do zatwierdzania niektórych dokumentów w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz poświadczania kwalifikowalności poniesionych wydatków w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Programu Operacyjnego „Rybactwoi Morze” na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 2052/304/17 z dn. 27-12-2017

w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługującej od Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

więcej

Nr 2051/304/17 z dn. 27-12-2017

w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Spółka z o.o.

więcej

Nr 2050/304/17 z dn. 27-12-2017

w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

więcej

Nr 2049/304/17 z dn. 27-12-2017

w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługującej od Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

więcej

Nr 2048/304/17 z dn. 27-12-2017

w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługującej od spółki Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu

więcej

Nr 2047/304/17 z dn. 27-12-2017

w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługującej od Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.