Uchwały zarządu

Nr 1215/357/18 z dn. 17-07-2018

w sprawie upoważnienia do podpisania umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Miastu Radom na realizację zadania pod nazwą: „Budowa Trasy N-S odcinek od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego – etap I”

więcej

Nr 1214/357/18 z dn. 17-07-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania w formie darowizny Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku mienia ruchomego, stanowiącego wyposażenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

więcej

Nr 1213/357/18 z dn. 17-07-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania w formie darowizny Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie mienia ruchomego, stanowiącego wyposażenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

więcej

Nr 1212/357/18 z dn. 17-07-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Mazowieckiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych mienia ruchomego, stanowiącego wyposażenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

więcej

Nr 1211/357/18 z dn. 17-07-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania w formie darowizny Muzeum Romantyzmu w Opinogórze mienia ruchomego, stanowiącego wyposażenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

więcej

Nr 1210/357/18 z dn. 17-07-2018

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Zespołowi Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie mienia ruchomego, stanowiącego wyposażenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

więcej

Nr 1209/357/18 z dn. 17-07-2018

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie mienia ruchomego, stanowiącego wyposażenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

więcej

Nr 1208/357/18 z dn. 17-07-2018

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie mienia ruchomego, stanowiącego wyposażenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

więcej

Nr 1207/357/18 z dn. 17-07-2018

w sprawie przekazania w formie darowizny Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mienia ruchomego, stanowiącego wyposażenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

więcej

Nr 1206/357/18 z dn. 17-07-2018

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.