Uchwały zarządu

Nr 1166/357/18 z dn. 17-07-2018

w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do podpisywania i wydawania imiennych upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1165/357/18 z dn. 17-07-2018

w sprawie przyznania nagród rocznych za 2017 rok kierownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1164/357/18 z dn. 17-07-2018

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Teatrze

więcej

Nr 1163/357/18 z dn. 17-07-2018

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Teatrze

więcej

Nr 1162/357/18 z dn. 17-07-2018

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.