Uchwały zarządu

Nr 118/21/19 z dn. 29-01-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia, Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ostrołękę, zadania przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej na ten cel

więcej

Nr 117/21/19 z dn. 29-01-2019

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Województwa Mazowieckiego – Zamawiającego – przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie odwołania złożonego przez firmę „KONCEPT” Sp. z o.o., w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

więcej

Nr 116/21/19 z dn. 29-01-2019

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 r.

więcej

Nr 115/21/19 z dn. 29-01-2019

w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na 2019 rok wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Mazowieckiego i podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa

więcej

Nr 114/21/19 z dn. 29-01-2019

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie zatrudnienia na rzecz innego podmiotu

więcej

Nr 113/21/19 z dn. 29-01-2019

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku

więcej

Nr 112/21/19 z dn. 29-01-2019

w sprawie cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku

więcej

Nr 111/21/19 z dn. 29-01-2019

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

więcej

Nr 110/21/19 z dn. 29-01-2019

w sprawie cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków  Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

więcej

Nr 109/21/19 z dn. 29-01-2019

w sprawie przedstawiciela Zarządu Województwa Mazowieckiego w Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.