Uchwały zarządu

Nr 353/31/19 z dn. 18-03-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dany rok w części, której dysponentem jest Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

więcej

Nr 352/31/19 z dn. 18-03-2019

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie do projektu Akcja 2: Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji szkolnej realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oraz udzielenia pełnomocnictwa

więcej

Nr 351/31/19 z dn. 18-03-2019

w sprawie organizacji II edycji konkursu pn. „Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej”

więcej

Nr 350/31/19 z dn. 18-03-2019

w sprawie organizacji w 2019 roku konkursu pn. „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie” oraz przyjęcia regulaminu tego konkursu

więcej

Nr 349/31/19 z dn. 18-03-2019

w sprawie umowy pomiędzy Gminą – Miastem Płock a Województwem Mazowieckim o udzielenie pomocy finansowej dla Muzeum Żydów Mazowieckich

więcej

Nr 348/31/19 z dn. 18-03-2019

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Walnym Zebraniu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

więcej

Nr 347/31/19 z dn. 18-03-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie Umowy ramowej w zakresie świadczenia usługi prowadzenia rachunków bankowych oraz innych usług Banku Gospodarstwa Krajowego

więcej

Nr 346/31/19 z dn. 18-03-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok

więcej

Nr 345/31/19 z dn. 18-03-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019 – 2038

więcej

Nr 344/31/19 z dn. 18-03-2019

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 r.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.