Uchwały zarządu

Nr 343/31/19 z dn. 18-03-2019

w sprawie wyrażenia zgody Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie na wynajem sal komputerowych na rzecz Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

więcej

Nr 342/31/19 z dn. 18-03-2019

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza w Ostrołęce na rzecz T-Mobile Polska S.A.

więcej

Nr 341/31/19 z dn. 18-03-2019

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w celu budowy mostu drogowego na rzece Bug wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi

więcej

Nr 340/31/19 z dn. 18-03-2019

w sprawie opinii dotyczącej podziału części nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Marsa

więcej

Nr 339/31/19 z dn. 18-03-2019

w sprawie informacji o stanie mienia Województwa Mazowieckiego na dzień 31 grudnia 2018 r.

więcej

Nr 338/31/19 z dn. 18-03-2019

w sprawie przyjęcia od Miasta Sulejówek pomocy finansowej na budowę odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 637

więcej

Nr 337/31/19 z dn. 18-03-2019

w sprawie stanowiska dotyczącego skargi z dnia 21 lutego 2019 r. na sposób załatwienia wniosku Skarżącego z dnia 4 lutego 2019 r.

więcej

Nr 336/31/19 z dn. 18-03-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

więcej

Nr 335/31/19 z dn. 18-03-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.