Uchwały zarządu

Nr 423/35/19 z dn. 02-04-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 624 Stacja kolejowa Beniaminów – Dąbkowizna – Wólka Radzymińska /droga 631/ na terenie gminy Nieporęt

więcej

Nr 422/35/19 z dn. 02-04-2019

zmieniająca w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Walnym Zebraniu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

więcej

Nr 421/35/19 z dn. 02-04-2019

w sprawie ogłoszenia XX edycji Konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 420/35/19 z dn. 02-04-2019

w sprawie upoważnienia do podpisywania umów, aneksów zmieniających umowy oraz rozwiązywania umów o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

więcej

Nr 419/35/19 z dn. 02-04-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej do przeprowadzenia postępowań i udzielenia zamówień publicznych związanych z realizacją programu przeznaczonego dla seniorów w zakresie doskonalenia techniki jazdy oraz udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

więcej

Nr 418/35/19 z dn. 02-04-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania w formie darowizny Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie mienia ruchomego, stanowiącego wyposażenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

więcej

Nr 417/35/19 z dn. 02-04-2019

w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w 2019 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana

więcej

Nr 416/35/19 z dn. 02-04-2019

w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”

więcej

Nr 415/35/19 z dn. 02-04-2019

w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”

więcej

Nr 414/35/19 z dn. 02-04-2019

w sprawie podziału środków wyodrębnionych w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2019 r. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.