Uchwały zarządu

Nr 413/35/19 z dn. 02-04-2019

w sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia, Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Wołomiński, zadania przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej na ten cel

więcej

Nr 412/35/19 z dn. 02-04-2019

w sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia, Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ostrołękę, zadania przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej na ten cel

więcej

Nr 411/35/19 z dn. 02-04-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”

więcej

Nr 410/35/19 z dn. 02-04-2019

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2019 r. zadań publicznych w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”

więcej

Nr 409/35/19 z dn. 02-04-2019

w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z realizacją Umowy w sprawie powierzenia zarządzania środkami finansowymi zwracanymi do instrumentów inżynierii finansowej

więcej

Nr 408/35/19 z dn. 02-04-2019

w sprawie upoważnienia Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do udzielania imiennych upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 407/35/19 z dn. 02-04-2019

w sprawie upoważnienia Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do udzielania imiennych upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 406/35/19 z dn. 02-04-2019

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie zatrudnienia na rzecz innego podmiotu

więcej

Nr 405/35/19 z dn. 02-04-2019

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zatrudnienia na rzecz innego podmiotu

więcej

Nr 404/35/19 z dn. 02-04-2019

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.