Uchwały zarządu

Nr 1160/63/19 z dn. 13-08-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020

więcej

Nr 1159/63/19 z dn. 13-08-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 1158/63/19 z dn. 13-08-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014 – 2020

więcej

Nr 1157/63/19 z dn. 13-08-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisywania w imieniu Województwa Mazowieckiego dokumentów związanych z realizacją w latach 2015 – 2021 projektu pozakonkursowego pt.: Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji

więcej

Nr 1156/63/19 z dn. 13-08-2019

w sprawie podpisania listu poparcia dla konsorcjum projektu ELEVATE w Programie Horyzont 2020

więcej

Nr 1155/63/19 z dn. 13-08-2019

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie części nieruchomości położonej przy ul. Bursztynowej 2 w Warszawie w celu realizacji projektu pn.: „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym”

więcej

Nr 1154/63/19 z dn. 13-08-2019

w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 1153/63/19 z dn. 13-08-2019

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie na rozbiórkę dwóch budynków

więcej

Nr 1152/63/19 z dn. 13-08-2019

w sprawie wyrażenia zgody Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia przeznaczonego na działalność gastronomiczną znajdującej się w budynku przy ulicy Młynarskiej 17 w Siedlcach

więcej

Nr 1151/63/19 z dn. 13-08-2019

w sprawie umów pomiędzy Województwem Mazowieckim a Zwycięzcami Konkursu „Przez Europę z biletem Interrail” w ramach projektu CE1307 YOUMOBIL „Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.