Uchwały zarządu

Nr 1229/67/19 z dn. 03-09-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

więcej

Nr 1228/67/19 z dn. 03-09-2019

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisku

więcej

Nr 1227/67/19 z dn. 03-09-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w 2019 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana

więcej

Nr 1226/67/19 z dn. 03-09-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gołotczyźnie wchodzącym w skład Zespołu Placówek w Gołotczyźnie

więcej

Nr 1225/67/19 z dn. 03-09-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołotczyźnie wchodzącym w skład Zespołu Placówek w Gołotczyźnie

więcej

Nr 1224/67/19 z dn. 03-09-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 20 – Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu

więcej

Nr 1223/67/19 z dn. 03-09-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 16 – Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu

więcej

Nr 1222/67/19 z dn. 03-09-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Specjalnego Gimnazjum wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Brata Zenona Żebrowskiego w Czarni

więcej

Nr 1221/67/19 z dn. 03-09-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

więcej

Nr 1220/67/19 z dn. 03-09-2019

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.