Uchwały zarządu

Nr 1446/76/19 z dn. 14-10-2019

w sprawie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 2767W – ul. Kard. Wyszyńskiego w miejscowości Józefów

więcej

Nr 1445/76/19 z dn. 14-10-2019

w sprawie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych odcinków dróg położonych na terenie miasta Otwock

więcej

Nr 1444/76/19 z dn. 14-10-2019

w sprawie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych odcinków dróg położonych na terenie powiatu otwockiego

więcej

Nr 1443/76/19 z dn. 14-10-2019

w sprawie wzoru umowy stypendialnej o stypendium wojewódzkie dla studenta uczelni artystycznej, zajmującej się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami

więcej

Nr 1442/76/19 z dn. 14-10-2019

w sprawie opinii do wniosku dotyczącego wykonania prac obejmujących renaturyzację i adaptację rzeki Mlecznej do zmian klimatu w ramach realizacji projektu pn.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia (LIFE14 CCA/PL/000101)”

więcej

Nr 1441/76/19 z dn. 14-10-2019

w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dla naboru przeprowadzonego od 12 sierpnia 2019 r. do 16 września 2019 r.

więcej

Nr 1440/76/19 z dn. 14-10-2019

w sprawie opinii do wniosku dotyczącego wykonania prac obejmujących budowę polderu zalewowego na rzece Cerekwiance w ramach realizacji projektu pn.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia (LIFE14 CCA/PL/000101)”

więcej

Nr 1439/76/19 z dn. 14-10-2019

w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury
i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

więcej

Nr 1438/76/19 z dn. 14-10-2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie dopuszczenia utrzymywania pszczół rasy środkowoeuropejskiej linii Kampinoska oraz zakazu utrzymywania pszczół innych ras i linii

więcej

Nr 1437/76/19 z dn. 14-10-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.