Uchwały zarządu

Nr 1456/76/19 z dn. 14-10-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

więcej

Nr 1455/76/19 z dn. 14-10-2019

zmieniająca uchwałę sprawie naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” nr rej. RPMA.03.01.02-14-b657/18

więcej

Nr 1454/76/19 z dn. 14-10-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów, związanych z ubieganiem się o dofinansowanie i realizacją projektu Smart SMEs for Industry 4.0 w ramach programu Interreg Europa

więcej

Nr 1453/76/19 z dn. 14-10-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru porozumienia dotyczącego powierzenia części zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1452/76/19 z dn. 14-10-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru porozumienia dotyczącego powierzenia części zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1451/76/19 z dn. 14-10-2019

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-082/19 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne
i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” RPO WM 2014–2020

więcej

Nr 1450/76/19 z dn. 14-10-2019

w sprawie przekazania Gminie Brwinów materiałów rozbiórkowych

więcej

Nr 1449/76/19 z dn. 14-10-2019

w sprawie przekazania Powiatowi Gostynińskiemu gruzu betonowego

więcej

Nr 1448/76/19 z dn. 14-10-2019

w sprawie przekazania Gminie Bielsk kostki brukowej

więcej

Nr 1447/76/19 z dn. 14-10-2019

w sprawie przekazania Gminie Radziejowice destruktu asfaltowego

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.