Uchwały zarządu

Nr 1681/88/19 z dn. 03-12-2019

w sprawie przyznania stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami

więcej

Nr 1680/88/19 z dn. 03-12-2019

w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

więcej

Nr 1679/88/19 z dn. 03-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941–1944)

więcej

Nr 1678/88/19 z dn. 03-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie umów dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego

więcej

Nr 1677/88/19 z dn. 03-12-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego oraz wyboru wniosków i udzielenia dotacji podmiotom, których wnioski zostały wybrane

więcej

Nr 1676/88/19 z dn. 03-12-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”

więcej

Nr 1675/88/19 z dn. 03-12-2019

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Węgrowskiego na lata 2020–2024 z perspektywą do 2028”

więcej

Nr 1674/88/19 z dn. 03-12-2019

w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do dokonywania czynności dotyczących określania programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych oraz sprawozdawczości z tym związanej

więcej

Nr 1673/88/19 z dn. 03-12-2019

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

więcej

Nr 1672/88/19 z dn. 03-12-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.