Uchwały zarządu

Nr 1671/88/19 z dn. 03-12-2019

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

więcej

Nr 1670/88/19 z dn. 03-12-2019

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób"

więcej

Nr 1669/88/19 z dn. 03-12-2019

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia woli w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki

więcej

Nr 1668/88/19 z dn. 03-12-2019

w sprawie wyrażenia zgody na zakup usługi doradztwa podatkowego dla Województwa Mazowieckiego w zakresie podatku od towarów i usług w 2020 r.

więcej

Nr 1667/88/19 z dn. 03-12-2019

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 r.

więcej

Nr 1666/88/19 z dn. 03-12-2019

w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Zastępcy Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych ds. Ochrony Powietrza i Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych ds. Gospodarki Odpadami i Pozwoleń Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do przetwarzania danych osobowych z prawem do udzielania dalszych upoważnień

więcej

Nr 1665/88/19 z dn. 03-12-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1664/88/19 z dn. 03-12-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

więcej

Nr 1663/88/19 z dn. 03-12-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej

więcej

Nr 1662/88/19 z dn. 03-12-2019

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Zespole

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.