Transport drogowy

Informacje ogólne

2014.09.30 10:45 , aktualizacja: 2016.09.19 11:29

Podstawowy układ drogowy (drogi krajowe i wojewódzkie) jest silnie scentralizowany. Większość głównych tras zbiega się w Warszawie. Długość dróg krajowych wynosi 2 279,297 km, natomiast sieć dróg wojewódzkich tworzą odcinki o łącznej długości 2 820,84 km (w tym 1568 obiektów inżynierskich). Stanowi to 6 proc. dróg publicznych na terenie województwa. Łącznie jest ich 124, mają długość od 120 m do 91,5 km.

więcej o: Informacje ogólne

Informacja dla przewoźników mających zawarte z Województwem Mazowieckim umowy określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych

2016.10.20 08:35

Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych są uprawnione dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

więcej o: Informacja dla przewoźników mających zawarte z Województwem Mazowieckim umowy określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych

Informacja dla przewoźników wykonujących regularny przewóz osób

2016.09.19 11:25 , aktualizacja: 2016.10.03 09:50

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2016 r. pod pozycją 1342 opublikowano ustawę z 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, na podstawie której między innymi wszystkie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych wydane z datą obowiązywania do 31 grudnia 2016 r. zostają z mocy ustawy przedłużone do 31 grudnia 2017 r.

więcej o: Informacja dla przewoźników wykonujących regularny przewóz osób

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.