Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

Polityka stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych udzielanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne”

 

Uchwała 793/248/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 06 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Polityki stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych udzielanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne”

 

Publikacje i Podręczniki dotyczące stosowania Klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

  1. Katarzyna Ołdak–Bułanowska, Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Zamówień Publicznych, „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych. Podręcznik”, Warszawa 2014.
  2. Tomasz Schimanek, Barbara Kunysz-Syrytczyk, „Podręcznik stosowania klauzul społecznych”, Warszawa 2014.
  3. Tomasz Schimanek, „Podstawowe informacje o klauzulach społecznych”, FISE, Warszawa 2012.

Użyteczne strony internetowe

Strona internetowa Urzędu Zamówień Publicznych:

  • zakładka „Prawo krajowe” zawiera tekst ujednolicony Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, orzeczenia sądowe i opinie prawne, min. opinię „Opis wymagań związanych z realizacją zamówienia publicznego, dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt. 9 ustawy – Prawo zamówień publicznych”,
  • zakładka „Prawo Unii Europejskiej” zawiera m.in. dyrektywy Parlamentu i Rady Europy oraz orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zakładka „Społeczne zamówienia publiczne” zawiera m.in. „Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych” oraz publikację Komisji Europejskiej „Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych”.

 Portal dotyczący ekonomii społecznej

 Katalog produktów i usług przedsiębiorstw społecznych na Mazowszu

 Baza produktów i usług przedsiębiorstw społecznych

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.