Pozostałe osoby

 
 
 • Adamczyk-Pawluczuk Teresa Helena - Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku, Dyrektor
 • Bartosz Jan - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Radomiu, Dyrektor Delegatury
 • Będźkowski Tomasz - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce
 • Biegańska Tamara - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Organizacji, Zastępca Dyrektora Departamentu
 • Biszewski Zdzisław - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Dyrektor
 • Bochnia Tadeusz - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Dyrektor
 • Bodzek Danuta - Warszawska Opera Kameralna w Warszawie, p.o. Dyrektora
 • Brzeski Piotr - Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, Dyrektor
 • Brzóska Artur - Centrum Administracyjne MAZOVIA Sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • Buczkowski Andrzej - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o., Członek Zarządu
 • Ciężka Elżbieta - Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie, Dyrektor
 • Czubak Krzysztof - Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku, p.o. Dyrektora
 • Czyżewski Adam Zbigniew - Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Dyrektor
 • Daniluk Andrzej - Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Dyrektor
 • Dargiewicz Dorota - Medyczna Szkoła Policealna nr 3 w Warszawie, Dyrektor
 • Dąbrowski Krzysztof - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie, Dyrektor
 • Dąbrowski Tomasz - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, p.o. Dyrektora
 • Dębek Marta - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce
 • Długoszewska-Nadratowska Hanna - Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Dyrektor
 • Gąbka Michał - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Radomiu, Inspektor
 • Giza Waldemar - Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" Sp. z o.o., Prezes
 • Glegoła Monika - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Radomiu
 • Gorczyński Andrzej - Szpital Kolejowy im. dr med. W. Roeflera Sp. z o.o., Członek Zarządu
 • Gozdek Jerzy - "Centrum PRAHA" sp. z o.o., Prezes
 • Guzowski Włodzimierz - Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, p.o. Dyrektora
 • Gwoździk Anna Katarzyna - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, Dyrektor
 • Izban Włodzimierz - Mazowiecki Teatr Muzyczny "Operetka" im. Jana Kiepury w Warszawie, Dyrektor
 • Jagodziński Tomasz - Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Dyrektor
 • Jamiński Michał - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji
 • Jaroszewska Hanna - Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Ciechanowie sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • Jaroszewska Hanna - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Dyrektor
 • Jaskot Maria Malina - Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, p. o. Dyrektora
 • Jaworski Lech Włodzimierz - Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., Członek Zarządu
 • Kaczan Witold - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Kierownik
 • Kaliński Józef - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie
 • Kamasa Andrzej - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Dyrektor
 • Kamasa Andrzej - Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Ciechanowie Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
 • Kamecki Artur Marek - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" SPZOZ w Warszawie, Dyrektor
 • Kapusta Tomasz - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, Dyrektor
 • Kazimierska Joanna - Stacja Muzeum w Warszawie, Dyrektor
 • Kęsy Robert - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Dyrektor
 • Kielan Aleksandra Barbara - Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, Dyrektor
 • Kliber Magdalena - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, Dyrektor
 • Klimaszewski Kazimierz - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce, Główny Specjalista
 • Kobyliński Jacek - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach, Dyrektor
 • Kochanowicz Roman - Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Dyrektor
 • Kołakowski Piotr - Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu, Dyrektor
 • Kołakowski Robert - Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, p. o. Dyrektora
 • Konnak - Merzyńska Hanna - Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu, Dyrektor
 • Kordziński Waldemar - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Radomiu, Dyrektor
 • Kornatowski Aleksander - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Wicedyrektor
 • Kot Ewa - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, p.o. Zastępcy Dyrektora
 • Kowalczuk Marzena - Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach, Dyrektor
 • Kowalska-Kobus Elżbieta - Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.- Członek Zarządu
 • Kowalska Agata - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji
 • Kowalska Agata - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Organizacji, Zastępca Dyrektora Departamentu
 • Kramarz Grzegorz - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Siedlcach, Dyrektor
 • Królak Hubert Henryk - Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o., Członek Zarządu
 • Królik Janusz Bernardyn - Muzeum Romantyzmu w Opiniogórze, Dyrektor
 • Krupa Barbara - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Kierownik
 • Krupiński Marian - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Filia w Ostrołęce, Dyrektor
 • Krysiak Mariusz - Zespół Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój S.A. w Konstancinie-Jeziornie, Dyrektor
 • Krzemiński Adolf - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Radomiu, Inspektor
 • Krzyżanowska Małgorzata - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, Zastępca Dyrektora Departamentu
 • Kucharska Barbara - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Zastępca Dyrektora
 • Kuklak Krzysztof Roman - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, p.o. Dyrektora
 • Kulis Barbara - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, Dyrektor
 • Kuźmińska Agnieszka - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki
 • Kwiatkowska Danuta - Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie, Dyrektor
 • Kwiatkowski Jerzy Tadeusz - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu, Dyrektor
 • Lach Jerzy - Warszawska Opera Kameralna w Warszawie, Dyrektor
 • Lewandowska Alina - Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Płocku, Dyrektor
 • Lewandowski Tomasz - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Nieruchomości i Infrastruktury, Zastępca Dyrektora
 • Lewandowski Tomasz - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Dyrektor
 • Lewczuk Paweł - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach
 • Łaptaszyński Krzysztof - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji
 • Majda Maria - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu, Kierownik
 • Mantiuk Anetta - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Zastępca Dyrektora Departamentu
 • Mantiuk Anetta - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Administracyjno-Gospodarczych
 • Masłowski Wiktor - Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "ATTIS" SP. Z O.O., Prezes Zarządu
 • Matuszewicz Andrzej - Muzeum Regionalne w Siedlcach, Dyrektor
 • Mazur Andrzej Roman - Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, Dyrektor
 • Mencina Tomasz Witold - Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o., Członek Zarządu
 • Miazga Wojciech Jerzy - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Dyrektor
 • Michalik Elżbieta - Zespół Szkół nr 3 w Wyszkowie, Dyrektor
 • Michalska Sara - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Kierownik
 • Michaluk Piotr - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Dyrektor
 • Milewska-Stasinowska Krystyna - Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim, Dyrektor
 • Milewski Damian - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, p o. Dyrektora Departamentu Środowiska
 • Młodawska Katarzyna - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Piasecznie, Dyrektor
 • Młot Agata - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, p. o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji
 • Młynarczyk Dariusz - Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce, p.o. Dyrektora
 • Morawski Robert - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie
 • Morżkowska Jolanta - Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • Mosiołek Anna - Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, p.o. Dyrektora
 • Mucha Bernard - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Dyrektor
 • Musiałczyk Jolanta - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Główny Specjalista
 • Napiórkowski Dariusz - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Siedlcach, Dyrektor
 • Napiórkowski Dariusz - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach, Dyrektor
 • Nasiadka Ilona - Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. - Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.