Pozostałe osoby

 
Sortuj wg: Nazwisko i imię     Instytucja, funkcja
 
 • Zych Beata - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie, Dyrektor
 • Zięba Małgorzata - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu, Dyrektor
 • Zielińska Barbara - Biblioteka Pedagogiczna w Płocku, Dyrektor
 • Zieleziński Adam - Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Dyrektor
 • Zawadzka Ewa - Kolegium Nauczycielskie w Radomiu, Dyrektor
 • Zamyłko Michał - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Siedlcach, Podinspektor
 • Zambrzycka Marianna - Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce, Dyrektor
 • Zaklika Jolanta - Szpital Mazowiecki w Garwolinie, sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • Zając Tadeusz - Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, p.o. Dyrektora
 • Wojciechowska Zofia - Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie, Dyrektor
 • Wiśniewska Anna - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Kierownik
 • Węcławski Dariusz - Krajowy Ośrodek Mieszkalno- Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane(SM) w Dąbku, Dyrektor
 • Wasilewska Joanna - Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, Dyrektor
 • Walaszek Beata - Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, Dyrektor
 • Ułanowska Lidia - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Zastępca Dyrektora
 • Twardy Michał - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Płocku, Dyrektor
 • Turczyńska Ewelina - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Kierownik
 • Świętochowski Aleksander - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Zastępca Dyrektora Departamentu
 • Średziński Leszek - Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie, Dyrektor
 • Średziński Leszek - Mazowiecki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • Średziński Leszek - Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o., Członek Zarządu
 • Ślifirczyk Mirosław - Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, Dyrektor
 • Szymołon Krystyna - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce
 • Szymański Marcin - Stacja Muzeum w Warszawie, Dyrektor
 • Szymanik Tomasz - Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • Szklarski Andrzej Feliks - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, Dyrektor
 • Szczerbakow Paweł - Stacja Muzeum, Dyrektor
 • Szczepański Norbert - Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" Sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • Szczepański Norbert - "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica" Sp. z o.o., Członek Zarządu
 • Szadkowski Mirosław - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu, Dyrektor
 • Sypuła Tomasz - Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • Strzelecki Zbigniew - Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, Dyrektor
 • Strzałkowski Krzysztof Grzegorz - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wicemarszałek
 • Stępka Jan - Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, Dyrektor
 • Staszewska Luiza - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • Sobolewski Janusz - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, Zastępca Dyrektora
 • Sobiczewski Ireneusz - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach
 • Skura Tomasz - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
 • Sieńczewska Małgorzata - Kolegium Nauczycielskie w Warszawie, Dyrektor
 • Rymuza Krzysztof - Szpital Kolejowy im. Dr Med. Włodzimierza Roeslera w Pruszkowie SPZOZ, Dyrektor
 • Rutkowska Mirosława - Wojewódzki Szpitak Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie, Dyrektor
 • Ruszczyk Leszek - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wicemarszałek
 • Ruszczyc Ferdynand Bohdan - Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, Dyrektor
 • Rudzka Lidia - Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, Dyrektor
 • Rolnik Marcin - Centrum Administracyjne MAZOVIA Sp. z o.o., Członek Zarządu
 • Rolnik Marcin - Centrum Administracyjne MAZOVIA Sp. z o.o., Członek Zarządu
 • Rokita Danuta - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Radomiu, p. o. Dyrektora/Główny Specjalista
 • Rodziewicz Krzysztof - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zastępca Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
 • Rasiński Jan - Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., Członek Zarządu
 • Radwan Artur - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • Przesmycka-Baranek Marzenna - Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Dyrektor
 • Pozorek Artur - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, p.o. Dyrektora
 • Postek Roman - Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, Dyrektor
 • Popik Piotr - Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Członek Zarządu
 • Polaczyńska Beata - Mazowiecki Instytut Kultury, Dyrektor
 • Pietrzyk Lidia - Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Radomiu, Dyrektor
 • Piątek Dariusz - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu, Dyrektor
 • Pastuszka-Chrobotowicz Katarzyna - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Filia w Radomiu, Dyrektor
 • Parzych Edyta - Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce, Dyrektor
 • Paradowska Ewa - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Kierownik Archiwum Zakładowego
 • Ostrowski Zbigniew Sławomir - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, p.o. Dyrektora
 • Ostrowski Zbigniew - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Dyrektor
 • Orgelbrand Jan - Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o., Członek Zarządu
 • Ojrzanowski Jarosław - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie, Dyrektor
 • Nasiadka Ilona - Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
 • Napiórkowski Dariusz - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach, Dyrektor
 • Napiórkowski Dariusz - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Siedlcach, Dyrektor
 • Musiałczyk Jolanta - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Główny Specjalista
 • Mucha Bernard - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Dyrektor
 • Mosiołek Anna - Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, p.o. Dyrektora
 • Morżkowska Jolanta - Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • Morawski Robert - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie
 • Młynarczyk Dariusz - Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce, p.o. Dyrektora
 • Młot Agata - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, p. o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji
 • Młodawska Katarzyna - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Piasecznie, Dyrektor
 • Milewski Damian - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, p o. Dyrektora Departamentu Środowiska
 • Milewska-Stasinowska Krystyna - Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim, Dyrektor
 • Michaluk Piotr - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Dyrektor
 • Michalska Sara - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Kierownik
 • Michalik Elżbieta - Zespół Szkół nr 3 w Wyszkowie, Dyrektor
 • Miazga Wojciech Jerzy - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Dyrektor
 • Mencina Tomasz Witold - Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o., Członek Zarządu
 • Mazur Andrzej Roman - Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, Dyrektor
 • Matuszewicz Andrzej - Muzeum Regionalne w Siedlcach, Dyrektor
 • Masłowski Wiktor - Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "ATTIS" SP. Z O.O., Prezes Zarządu
 • Mantiuk Anetta - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Zastępca Dyrektora Departamentu
 • Mantiuk Anetta - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Administracyjno-Gospodarczych
 • Majda Maria - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu, Kierownik
 • Łaptaszyński Krzysztof - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji
 • Lewczuk Paweł - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach
 • Lewandowski Tomasz - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Nieruchomości i Infrastruktury, Zastępca Dyrektora
 • Lewandowski Tomasz - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Dyrektor
 • Lewandowska Alina - Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Płocku, Dyrektor
 • Lach Jerzy - Warszawska Opera Kameralna w Warszawie, Dyrektor
 • Kwiatkowski Jerzy Tadeusz - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu, Dyrektor
 • Kwiatkowska Danuta - Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie, Dyrektor
 • Kuźmińska Agnieszka - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki
 • Kulis Barbara - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, Dyrektor
 • Kuklak Krzysztof Roman - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, p.o. Dyrektora
 • Kucharska Barbara - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Zastępca Dyrektora

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.